ALE KINO
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Regulamin
Regulations
Werdykt Jury
Result of the Jury
Konkurs krajowy
National competition
Konkurs międzynarodowy
International competition
Karta zgłoszenia filmu
Entry form
 

 

KARTA ZGŁOSZENIA FILMU

Karta zgłoszenia filmu wraz z kasetą VHS musi być nadesłana do 1 marca 2001.
Kopię filmu należy przesłać do 4 maja 2001.


Plik
w formacie
MS Word

Centrum Sztuki Dziecka
ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań
tel. (61) 853 60 90, fax (61) 852 85 80, tel. (61) 853 60 81 w. 161
e-mail: alekino@sylaba.pl
http://www.alekino.sylaba.pl

tytuł filmu: ......................................................................................................................................

rok produkcji: ................................................................................................................................

reżyseria: ........................................................................................................................................

aktorski      animowany 

czas projekcji (w minutach): ........................................................................................................

długość (w metrach): .....................................................................................................................

technika zapisu: 35 mm      Beta 

czy film zgłaszany jest również do konkursu międzynarodowego?
tak      nie 

czy zgłaszający dostarczy fragmenty filmu (w systemie Beta) w celu promocji w telewizji?
tak      nie 

czy zgłaszający zezwala telewizji na skopiowanie fragmentów filmu (do 3 minut)?
tak      nie 

wartość kopii (w złotych): .............................................................................................................

po Festiwalu kopię należy wysłać na adres: ..............................................................................
..........................................................................................................................................................

zgłaszający film (adres, tel./fax/e-mail): ....................................................................................
..........................................................................................................................................................

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo do zgłoszenia i prezentacji filmu na Festiwalu.

Zgłoszenie filmu oznacza akceptację regulaminu Festiwalu.

miejscowość i data

podpis

 

 


 

INFORMACJE DO KATALOGU


Plik
w formacie
MS Word

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do Festiwalu, prosimy o niezwłoczne przysłanie materiałów informacyjnych, niezbędnych do zredagowania katalogu: streszczenie filmu, biografia, filmografia i zdjęcie reżysera, fotosy i materiały reklamowe.

 

Jeżeli materiały informacyjne nie zawierają poniższych danych, prosimy o wypełnienie:

tytuł filmu: ....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

reżyseria: ......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

scenariusz: ....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

zdjęcia: ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

muzyka: ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

montaż: .........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

scenografia (aktorski): ................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

opracowanie plastyczne (animowany): ......................................................................................
..........................................................................................................................................................

animacja: ......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

obsada: ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

producent: ....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

produkcja (adres, tel./fax/e-mail): ..............................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

dystrybucja (adres, tel./fax/e-mail): ...........................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

sprzedaż światowa (adres, tel./fax/e-mail): ...............................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

udział w festiwalach: ...................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

nagrody: ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

 

podpis        


NASI SPONSORZY
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
 

 

PATRONI MEDIALNI