ALE KINO
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Regulamin
Regulations
Werdykt Jury
Result of the Jury
Konkurs krajowy
National competition
Konkurs międzynarodowy
International competition
Karta zgłoszenia filmu
Entry form
 
 

XIX Międzynarodowy Festiwal
Filmów Młodego Widza Ale Kino!
Poznań, 14-19 maja 2001

Organizatorami XIX Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale kino! są Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu oraz Instytucja Filmowa Film-Art .Festiwal odbywa się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komitetu Kinematografii, Telewizji Polskiej SA oraz Miasta Poznania.

Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla dzieci i młodzieży, stymulowanie ich dystrybucji oraz tworzenia forum z udziałem twórców, krytyków, dystrybutorów, pedagogów i młodych widzów. Festiwal stanowi także istotny element systemu edukacji kulturalnej poprzez udostępnienie projekcji młodej widowni oraz towarzyszące mu różnorodne formy edukacyjne.

Główną nagrodą Festiwalu są Poznańskie Złote Koziołki dla najlepszego filmu. W konkursie międzynarodowym własną nagrodę przyznaje Międzynarodowe Centrum Filmu dla Dzieci i Młodzieży CIFEJ. Filmy oceniane są również przez jury dziecięce i młodzieży.

Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! jest jedyną tego typu imprezą w Polsce. Festiwal ma ponad trzydziestoletnią tradycję. Powstał z lokalnych przeglądów filmów animowanych i dziecięcych, odbywających się w Poznaniu w latach 60. Od 1969 roku organizowano co dwa lata festiwal ogólnopolski.

W 1994 Festiwal uległ istotnym przekształceniom, zyskał rangę międzynarodową i obecnie odbywa się corocznie. Umożliwiło to polskim widzom dostęp do nieznanych, wartościowych i atrakcyjnych obrazów z wielu krajów świata. Festiwal stał się okazją do spotkań filmowców, krytyków, dystrybutorów i pedagogów. Jest nie tylko imprezą, na której prezentuje się i promuje najbardziej wartościowe polskie i zagraniczne filmy fabularne i animowane. Jest również spektakularnym świętem kina. Festiwalowi towarzyszy bowiem forum dyskusyjne z udziałem twórców i młodej publiczności, przeglądy specjalne, warsztaty filmowe, konkursy.

W tegorocznej edycji Festiwalu zaprezentowane zostaną filmy z kilkunastu krajów. Na widowni zasiądzie około 10 tysięcy młodych widzów.

    

XIX „Ale Kino”
Young Audience Film Festival

The organiser of the XIX „Ale Kino” Young Audience Film Festival is the Children’s Art Centre in Poznań and Film-Art. The Ministry of Culture and National Heritage, the Ministry of National Education, the State Committee of Polish Cinematography, The Polish Television and the City Board of Poznań extend the patronage over the Festival.

The objectives of the Festival are to present and promote films of high artistic merit addressed to children and young people to stimulate their distribution and provide a forum for artists, critics, distributors, teachers and young audiences. The Festival forms an important element of the cultural education system by inviting children and teenagers and organising various accompanying forms of education.

The main Festival prize are Poznań Golden Goats for the best film. The International Film Centre for Children and Young People CIFEJ awards its own prize in the international competition. Films are also judged by a children’s jury and young people jury.

The „Ale Kino” Young Audience Film Festival is the only event of this kind in Poland. Its history goes back more than thirty years. The Festival evolved from local reviews of animated films and films for children taking place in Poznań in the 1960s. From 1969 onwards a national festival used to be organised every two years.

In 1994 the Festival underwent fundamental changes. It has become an international event and currently takes place every year. This has given Polish audiences access to previously unknown, valuable and interesting films from many countries around the world. The Festival has become an opportunity for meetings of film-makers, critics, distributors and teachers. It is not simply an event presenting and promoting the best Polish and foreign feature films and animations but a spectacular feast of the cinema. The Festival is accompanied by a discussion forum attended by artists and young audiences, special screenings, film workshops and competitions.

In this year’s edition of the Festival films from a dozen countries will be shown. Some ten thousand children are expected to watch them.


NASI SPONSORZY
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
 

 

PATRONI MEDIALNI