ALE KINO
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Regulamin
Regulations
Werdykt Jury
Result of the Jury
Konkurs krajowy
National competition
Konkurs międzynarodowy
International competition
Karta zgłoszenia filmu
Entry form
 

WERDYKT XIX MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU
FILMÓW MŁODEGO WIDZA ALE KINO!

KONKURS MIĘDZYNARODOWY

Jury w składzie:
Co Hoedeman - przewodniczący
Vivienne Barry
Kristof Hanzlik
Cezary Harasimowicz
Aage Rais
Przyznało nagrody i wyróżnienia następującym filmom:

Grand Prix – Poznańskie Złote Koziołki dla najlepszego filmu:
Wyjątkowy Jimmy Grimble (Wielka Brytania), reż. John Hay

Poznańskie Srebrne Koziołki dla najlepszego filmu aktorskiego dla dzieci:
Ikingut (Islandia/Norwegia/Dania), reż. Gisli Snaer Erlingsson

Wyróżnienie – Letnia opowieść (Szwecja), reż. Ulf Malmros

Poznańskie Srebrne Koziołki dla najlepszego filmu aktorskiego dla młodzieży:
Piękne Diablice (Francja), reż. Serge Meynard

Wyróżnienie – Crazy, reż. Hans-Christian Schmid

Poznańskie Srebrne Koziołki dla najlepszego filmu animowanego:
Shangoul i Mangoul (Iran), reż. Farkhondeh Torabi, Morteza Ahadi

Wyróżnienie - Parlament (Łotwa), reż. Janis Cimermanis

Jury postanowiło także przyznać specjalne wyróżnienie dla filmu:
Wiara, nadzieja i Batman (Dania), reż. Linda Krogsoe Holmberg

JURY MŁODZIEŻOWE:
MARCIN dla najlepszego filmu:
Crazy (Niemcy), reż. Hans-Christian Schmid

Wyróżnienia:
Perukarz (Niemcy), reż. Steffen Schaffler
Giganci (Niemcy), reż. Sebastian Schipper

JURY DZIECIĘCE:
MARCINEK dla najlepszego filmu:
Wyjątkowy Jimmy Grimble (Wielka Brytania), reż. John Hay

Wyróżnienia:
Fantastyczny sklep z kwiatami (Polska), reż. Paweł Partyka za oryginalne połączenie animacji z muzyką
W pustyni i w puszczy (Polska), reż. Gavin Hood za muzykę Krzesimira Dębskiego
Letnia opowieść (Szwecja), reż. Ulf Malmros za trzy główne role

 

KONKURS KRAJOWY

Jury w składzie:
Jan Machulski - przewodniczący
Jerzy Armata
Zbigniew Kotecki
Sławomir Kryński
Jadwiga Kwiek
Przyznało nagrody i wyróżnienia następującym filmom:

Poznańskie Srebrne Koziołki dla najlepszego filmu aktorskiego dla dzieci:
W pustyni i w puszczy, reż. Gavin Hood

Wyróżnienie – Obrazek, reż. Mikołaj Haremski

Poznańskie Srebrne Koziołki dla najlepszego filmu aktorskiego dla młodzieży:
- nie przyznano

Wyróżnienie – Zbliżenie, reż. Piotr Łazarkiewicz

Poznańskie Srebrne Koziołki dla najlepszego filmu animowanego:
Sznurowadło w supełki reż. Stanisław Lenartowicz

Wyróżnienie – Kosmiczna gra, reż. Robert Turło

JURY MŁODZIEŻOWE:
MARCIN dla najlepszego filmu:
Zbliżenie , reż. Piotr Łazarkiewicz

Wyróżnienia:
Obrazek, reż. Mikołaj Haremski
Jan Urbański za rolę w filmie To ja, złodziej, reż. Jacek Bromski

JURY DZIECIĘCE:
MARCINEK dla najlepszego filmu:
Nieznana opowieść wigilijna, reż. Piotr Mularuk

Wyróżnienia:
dla Lucyny Legut i Macieja Wojtyszki za scenariusz do filmu Jaśka biorą do filmu, reż. Maciej Wojtyszko
dla Julka Turło i dzieci z przedszkola nr 8 w Tczewie do filmu Kosmiczna gra, reż. Robert Turło

 

WERDYKT JURY CIFEJ

Dziewczyna w sportowych butach (Iran), reż. Rassul Sadr-Ameli
Za przedstawienie pięknej opowieści o dziewczęcym poszukiwaniu miłości, które spycha bohaterkę na margines społeczeństwa.

VERDICT OF THE 19th INTERNATIONAL YOUNG AUDIENCE
FILM FESTIVAL ALE KINO!

THE INTERNATIONAL COMPETITION

The Jury consisting of:
Co Hoedeman - the chairman
Vivienne Barry
Kristof Hanzlik
Cezary Harasimowicz
Aage Rais

Awarded the following prizes:

Grand Prix – Golden Poznań Goats for the best film:
There’s Only One Jimmy Grimble (Great Britain), dir. John Hay

Silver Poznań Goats for the best film for children:
Ikingut (Islandia/Norwegia/Dania), dir. Gisli Snaer Erlingsson

The Honorable Mention for:
Summer Tale (Sweden), dir. Ulf Malmros

Silver Poznań Goats for the best film for young audience:
Pretty Devils (France), dir. Serge Meynard

The Honorable Mention for:
Crazy (Germany), dir. Hans-Christian Schmid

Silver Poznań Goats for the best animation film for:
Shangoul and Mangoul (Iran), dir. Farkhondeh Torabi, Morteza Ahadi

The Honorable Mention for:
Parlament (Latvia), dir. Janis Cimermanis

The Jury decided to give the Honorable Mention for:
Faith, Hope and Batman (Denmark), dir. Linda Krogsoe Holmberg
For poetical interpretation of a delicate and sensitive subject.

YOUNG PEOPLE’S JURY
MARCIN for the best film:
Crazy (Germany), dir. Hans-Christian Schmid

The Honorable Mentions for:
The Periwig Maker (Germany), dir. Steffen Schaffler
Gigantic (Germany), dir. Sebastian Schipper

THE CHILDREN’S JURY
MARCINEK for the best film:
There’s Only One

Jimmy Grimble (Great Britain), dir. John Hay

Honorable Mentions:
The Fantastic Flower Shop(Poland), dir. Paweł Partyka
In Desert and Forest (Poland), dir. Gavin Hood for the music composed by Krzesimir Dębski
Summer Tale (Sweden), dir. Ulf Malmros

THE NATIONAL COMPETITION

The Jury consisting of:
Jan Machulski - the chairman
Jerzy Armata
Zbigniew Kotecki
Sławomir Kryński
Jadwiga Kwiek

Awarded the following prizes:

Silver Poznań Goats for the best film for children:
In Desert and Forest, dir. Gavin Hood

The Honorable Mention:
The Picture, dir. Mikołaj Haremski

Silver Poznań Goats for the best film for young audience:
didn’t award

The Honorable Mention:
Close-up, dir. Piotr Łazarkiewicz


Silver Poznań Goats for the best animation film:
Knotted-up Sholaces dir. Stanisław Lenartowicz

The Honorable Mention:
Cosmic game, dir. Robert Turło

YOUNG PEOPLE’S JURY:

MARCIN for the best film:
Close-up, dir. Piotr Łazarkiewicz

The Honorable Mentions:
The Picture, dir. Mikołaj Haremski
Jan Urbański for his part in: It’s Me, the Thief, dir. Jacek Bromski

CHILDREN’S JURY:

MARCINEK for the best film:
An Unknow Christmas Carol, dir. Piotr Mularuk

The Honorable Mentions:
for Lucyna Legut and Maciej Wojtyszko for the screenplay of: Jasiek goes into film acting, dir. Maciej Wojtyszko
for Julek Turło and children from the kindergarten nr 8 in Tczew for: Cosmic game, dir. Robert Turło


VERDICT OF CIFEJ JURY

The Girl in the Sneakers (Iran), dir. Rassul Sadr-Ameli
For a beautiful story of a girl’s search for love which pushes her to the brink of society.


NASI SPONSORZY
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA
 

 

PATRONI MEDIALNI